top of page
v915-techi-002.jpg

Omsarve Bhavanthu Sukhinavah
Sarve Santhu Niramayah
Sarve Bhadrani Pashyanthu
Ma Kaschith Dukha Bhagbhaveth
Om shanthi shanthi shanthihi.

Dr GAYATHRI J

MD (Pathology). PDCC in advanced haematology
Senior Resident in Haematopathology
Dr. Aarthi (2).png
bottom of page